Îți place?

Între patru ochi cu meşterul Manole

0 Părerei

18 iulie 2012


Se lasă o tăcere-apăsătoare,
Pătrunsă doar de-un singur slab suspin
Zăresc o faţă aspră, truditoare,
O faţă tristă de zidar blajin.
Îşi pleacă capul, trupul îi tresare
Şi-n ochii strânşi apare cerul viu.
Îl las de unul în îngândurare
Şi-i simt alunecarea în pustiu...
"Nu fug drumeţe şi nici nu mi-i teamă
De goliciunea sufletului meu,
Doar dragostea ce iar şi iar mă cheamă, 
Îmi aminteşte de păcatul greu...
Doreşti să ştii sub ce ispită oare,
Iubirea grea în piatră-am ferecat ?
De ce, zvâcnind din lacrimi şi sudoare
Faimoase ziduri am tot înălţat ?
Atunci când ridicam acele ziduri
Mă-ndepărtam cu-ncetul de pământ,
Un moft de meşter se-ncâlcea în gânduri
Avea aripi şi glas de înger sfânt..."

Nu ştii ce este un nebun ?

3 Părerei

3 iulie 2012
" - Nu ştii ce este un nebun ? întreabă Zedka
   - Nu ştiu ce este un nebun - şopti Veronika -. Eu însă nu sunt. Sunt o sinucigaşă ratată.
   - Nebun este cine trăieşte în propria-i lume. Ca schizofrenicii, psihopaţii, maniacii. Sau persoanele care sunt diferite de celelalte. Am să-ţi spun o poveste: